Mindfulness

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en måde at være opmærksom på. Det er bevidst nærvær i øjeblikket. Det er at kunne være med det, der er, og rumme verden præcis som den er, uanset hvor kaotisk den nogle gange måtte være. Mindfulness er en måde at forholde sig på – både til sig selv og til livet. Og ikke mindst er det et alternativ til at leve i hovedet.

Mange oplever at det nogle gange kan være svært at være nærværende og til stede. Ofte bliver vi ’fanget’ af tanker om fortiden, fremtiden eller planlægning. At kunne vælge at være nærværende med det, der er, kan derimod give os en følelse af tilfredshed og glæde ved livet – en oplevelse af indre ro, rummelighed og overskud. I mindfulness træningen skabes der rum til at øge det bevidste nærvær gennem meditation og øvelser, der bl.a. kan øge kropsbevidstheden, koncentrationsevnen og søvnkvalitet og give redskaber til at reducere oplevelsen af negative påvirkninger.

På kurset tilføres mindfulness endvidere teknikker fra kognitiv terapi med redskaber og strategier til løsning af hverdagens problemer. Endelig arbejder vi med at øge bevidstheden, omtanke-, føle- og handlemønstre, der skaber og vedligeholder ubalance, for herigennem at forebygge, forandre og skabe balance og stabilitet.

Mindfulness kan med fordel trænes i hold, hvor man kan lære af både egne og de øvrige deltageres erfaringer og oplevelser. Mindfulness er ikke terapi, men træning i at være til stede og opmærksom fra øjeblik til øjeblik, og det er ikke en forudsætning at dele sin personlige historie. Meget af træningen vil foregå i naturen.

Trænger du til ro, til at koble helt af og finde ind re balance? Så vælg mindfulness på Tolne NaturRetreat.

Her får du en række brugbare redskaber til nærvær og indre ro og en selv indsigt, som du vil kunne bruge resten af livet.

Næste 8 sessioners forløb starter d. 01/05-2019 kl. 16 og strækker sig over følgende onsdage: 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 12/06 og 19/06-2019.

Vil du høre nærmere? Kontakt holdleder og psykolog Ole Lund Sørensen for mere infomation!

Link til meditationer: https://1drv.ms/f/s!AlzT5L1rPHAlgQi5_jyj8Xh7_W-s